Seznam referenčnih naročnikov

PODJETJA:

 • GAZ DE FRANCE - Paris, France
 • DRI - Ljubljana, Slovenija

 • SLP - Ljubljana, Slovenija

 • GEOPLIN - Ljubljana, Slovenija

 • HIDROINŽENIRING - Ljubljana, Slovenija

 • RADENSKA - Radenci, Slovenija

 • PIVOVARNA UNION - Ljubljana, Slovenija

 • IRGO - Ljubljana, Slovenija

 • MOP - AGENCIJA RS ZA OKOLJE - Ljubljana, Slovenija

 • GEOLOÅ KI ZAVOD SLOVENIJE- Ljubljana, Slovenija

 • GEOLOGIJA IDRIJA - Idrija, Slovenija

 • INTERINA - Ljubljana, Slovenija

 • ARAO - Ljubljana, Slovenija

 • DARS - Celje, Slovenija

 • DRSC - Ljubljana, Slovenija

 • TC VOGEL - Bohinj, Slovenija

 • RTC GOLTE - Mozirje, Slovenija

 • PNG - Ljubljana, Slovenija

 • PETROL - Ljubljana, Slovenija

 • PREKMURSKI VODOVOD

 • JP VO-KA - Ljubljana, Slovenija

 • JP VO-KA - Celje, Slovenija

 • YULON - Ljubljana, Slovenija

 • SVIT - RogaÅ¡ka Slatina, Slovenija

 • Inženiring IBT Ljubljana - Ljubljana, Slovenija

 • HIDROCOUNSALTING - Dragomer, Slovenija

 • Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS - Ljubljana, Slovenija

 • PraÅ¡ičereja PODGRAD - Podgrad, Slovenija

 • BELINKA-KEMOSTIK - Kamnik, Slovenija

 • MLEKARNA CELEIA - Celje, Slovenija

 • CALCIT - Kamnik, Slovenija

 • ACRONI - Jesenice, Slovenija

 • JEKO - IN - Jesenice, Slovenija

 • IMOS GEA - Ljubljana, Slovenija

 • Farma IHAN - Ihan, Slovenija

 • SEGRAP - Ljutomer, Slovenija

 • YULON - Ljubljana, Slovenija

 • AQUARIUS - Ljubljana, Slovenija

 • SAVASEPARACIJA - Dolenji BoÅ¡tanj, Slovenija

 • MESTNA OBÄŒINA LJUBLJANA - Ljubljana, Slovenija

 • AEDIUM FABULAE - Ljubljana, Slovenija

 • INTERINA - Ljubljana, Slovenija

 • KIPKOP - Ljubljana, Slovenija

 • CVETJE ÄŒATEŽ - ÄŒatež, Slovenija

 • VIPI - Brezje, Slovenija

 

OBÄŒINE:

Tržič, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinjska Bistrica, Velenje, Šalovci, Puconci, Kuzma, Hodoš, Gornji Petrovci, Veržej, Moravske Toplice, Brežice, Krško, Kamnik, Žalec, Celje, Moravče, Laško, Novo Mesto, Slovenske Konjice, Radovljica, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Dravograd, Sv. Jurij, Veržej, Križevci pri Ljutomeru, Slovenska Bistrica,  lirska Bistrica

 

KOMUNALNA PODJETJA: 

Kranj, Tržič, Jesenice, Kranjska Gora, Velenje, Brežice, Kamnik, Žalec, Celje, Laško, Novo Mesto, Radovljica, Krško, Murska Sobota, Radlje ob Dravi, Šalovci, Slovenske Konjice, Moravske Toplice, Novo Mesto

 

PROJEKTI:

 • SADNIKAR, J. 2010: 2. delno poročilo o HG nadzoru - meritvah med gradnjo AC odseka Ponikve - Hrastje, K-II-30d/c-5/134
 • SADNIKAR, J. 2010: 3. delno poročilo o HG nadzoru - meritvah med gradnjo AC odseka Pluska - Ponikve, K-II-30d/c-4/134
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2009/2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru gradnje bencinskega servisa z avtopralnico v Ptuju, na psrc.Å¡t. 484/14, 484/11, 481/3, 481/10, 486/38, 486/40, 486/2, k.o. Ptuj ter 811/1, 811/2 in 811/3, k.o. Rogoznica z MM toka podzemne vode, K-II-30d/c-6/111
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru gradnje parkirišča (parc. Å¡t. 773, 768, 749, k.o. Bohova, MB) na območju vzdrževalnega centra GEOPLIN plinovodi d.o.o., Maribor, na parc. Å¡t. 770, 771, 772, 773, 749, 768, 769, 767, K.O. Bohova (Maribor), ter parc. Å¡t. 2826/17, K.O. Tezno, vse občina Maribor, z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-7/127
 • SADNIKAR, J. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izdelave vrtine za toplotno črpalko na parceli 677/2, k.o. 1772 Slape, občina Ljubljana z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-19/130
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izdelave vrtine za toplotno črpalko na parceli 724, k.o. 1739 - Zgornja Å iÅ¡ka, občina Ljubljana z MM toka pV, K-II-30d/c-20/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izvedbe dveh vrtin za vgradnjo GT sond na parc.Å¡t. 275/1, k.o. ÄŒrnuče, K-II-30d/c-18/130
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru rekonstrukcije in dogradnje sistema prodaje utekočinjenega naftnega plina (UNP) s plinsko postajo, na parc.Å¡t. 1578/3, k.o. Vič, Mestna občina Ljubljana z MM toka podzemne vode, K-II-30d/c-15/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru rekonstrukcije, odstranitve objekta in novogradnje stavbe ambulantno - rehabilitacijske službe Univerzitetnega rehabilitacijskega inÅ¡tituta Republike Slovenije - Soča, na parc.Å¡t. 1303/5, 1303/9 in 1306, vse k.o. Bežigrad, Mestna občina Ljubljana, z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-11/130
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru sanacije anodnega ležišča za prenosni plinovod M3, na parc.Å¡t. 698/1, k.o. Å entvid nad Ljubljano, MOL z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-14/130
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru sanacije anodnega ležišča za prenosni plinovod MM Maribor 10000, MRP Maribor - Intes, na parc.Å¡t. 1982, k.o. Spodnje Radvanje, Občina Maribor z matematičnim modelom toka podzemne vode, K-II-30d/c-6/127
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2010: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru ureditve parkovnih povrÅ¡in na parcelah 970/29, 970/31, 970/32, 970/33, 970/34, 970/35, 970/36, 970/37, 970/40, k.o. 2636 Bežigrad, občina Ljubljana z MM toka PV, K-II-30d/c-21/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Erozijsko poročilo za območje parcel Å¡t. 317, 318, 328/3 in 726,  k.o. Tučna, A-II-30d/a-5/3
 • SADNIKAR, J. 2010: GeoloÅ¡ko - geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hiÅ¡o na Likozarjevi ulici v Kranju, J-II-30d/g-1/26
 • SADNIKAR, J. 2010: GeoloÅ¡ko - geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hiÅ¡o na Likozarjevi ulici v Kranju, J-II-30d/g-1/26
 • SADNIKAR, J. 2010: GeoloÅ¡ko - geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hiÅ¡o na Slovenskem trgu v Kranju, I-II-30d/g-2-26
 • SADNIKAR, J. 2010: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za garažno hiÅ¡o na Slovenskem trgu v Kranju, I-II-30d/g-2-26
 • SADNIKAR, J. 2010: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za gradnjo stanovanjskega objekta v Komendi, J-K-II-30d/c-6/53
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za gradnjo stanovanjskega objekta v Mostah, na parceli Å¡t. 621/4, k.o. Moste, J-K-II-30d/c-4/36
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., GOSTEÄŒNIK, A. 2010: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za MIC TÅ C Kranj, I-II-30d/g-3/26
 • SADNIKAR, J. 2010: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo za objekt na lokaciji Brinjeva Gora 25, 3214 Zreče, Å¡t.par.
 • SADNIKAR, J. 2010: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo za objekt na parcelni Å¡t. 581/8, k.o. Å enturÅ¡ka gora (Investitor UroÅ¡ Zadražnik), I-II-30d/g-1/55
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: GeoloÅ¡ko in geomehansko poročilo o pogojih temeljenja stanovanjske hiÅ¡e na parc.Å¡t.
 • SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi tal na lokaciji parcelne Å¡tevilke 351/3, k.o. Bela, I-II-30d/g-1/60
 • SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o dopustnih obremenitvah tal na lokaciji parcelnih Å¡tevilk 150/21, 150/19 in 150/18, k.o. Križ, I-II-30d/g-1/57
 • SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele 224/17, k.o. Nevlje, I-II-30d/g-2/57
 • SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele 904/59, k.o. Kamnik, I-II-30d/c-2/59
 • SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele Å¡t.
 • SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele Å¡t.
 • SADNIKAR, J. 2010: Geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti temeljnih tal na območju parcele Å¡t. 429/7, k.o. Dobrunje, I-II-30d/g-2/47
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Zajetje za vodooskrbo predvidene stanovanjske hiÅ¡e, dopolnitev vodnega dovoljenja Å¡t.
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiÅ¡e (Mesec), K-II-30d/c-8/64
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo - črpalni preizkus v vrtini MM-1 Kremenice pri Igu, K-II-30d/c-1/150
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o možmosti ponikanja na parceli Å¡t. 129/2, k.o. Bukovica v občini Vodice, K-II-30d/c-1/163
 • SADNIKAR, J. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o vodnem viru V-7S/10 v separaciji Calcit, K-II-30d/c-44/37
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - ÄŒrpalna vrtina VK-1/2010, K-II-30d/c-1/159
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Dopolnitev vloge 35528-4/2010-1, K-II-30d/c-1/151
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiÅ¡e (Majcen), K-II-30d/c-7/64
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiÅ¡e v ÄŒabračah, K-II-30d/c-2/155
 • SADNIKAR, J. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo novogradnje, K-II-30d/c-3/155
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiÅ¡e na Jastrebniku 5, dopolnitev dovoljenja Å¡t. 35526-87/2006-8, K-II-30d/c-4/90
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiÅ¡e Sveti Anton 95 in novogradnjo (Å¡t. 35526-22264/2004), K-II-30d/c-3/99
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja ÄŒrpalna vrtina VL-1/2010: Lipnik, K-II-30d/c-7/93
 • SADNIKAR, J. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja s strokovnimi podlagami za zavarovanje vodnega vira Velika Polana, K-II-30d/c-1/157
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Brzovo v občini Bovec, K-II-30d/c-3/161
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje KokoÅ¡ar v občini Kobarid, K-II-30d/c-4/126
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Komarča, K-II-30d/c-1/160
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Kotnica v občini Bovec, K-II-30d/c-1/161
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Lujk v občini Tolmin, K-II-30d/c-5/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Medvešček v občini Tolmin, K-II-30d/c-6/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Močila v občini Bovec, K-II-30d/c-2/161
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Močilo v občini Kobarid, K-II-30d/c-10/126
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Na repih v občini Tolmin, K-II-30d/c-9/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod Jurčičevem v občini Bovec, K-II-30d/c-4/161
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod rohato v občini Tolmin, K-II-30d/c-2/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod skalco v občini Tolmin, K-II-30d/c-4/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pod strinovo senožetjo v občini Tolmin, K-II-30d/c-7/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Potoček v občini Kobarid, K-II-30d/c-5/126
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Pri koritu v občini Tolmin, K-II-30d/c-10/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Skrtova grapa v občini Tolmin, K-II-30d/c-3/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Å turek, K-II-30d/c-3/160
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje v Bantu v občini Kobarid, K-II-30d/c-8/126
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje V Pologu v občini Tolmin, K-II-30d/c-8/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Vrabče, K-II-30d/c-2/160
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetje Zakraj v občini Kobarid, K-II-30d/c-6/126
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetji Pod Kukom - spodnje in Pod Kukom - zgornje v občini Kobarid, K-II-30d/c-7/126
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetji Za mlinom 1 in Za mlinom 2 v občini Kobarid, K-II-30d/c-9/126
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja Zajetje za individualno vodooskrbo v vasi Podljubelj (dopolnitev dovoljenja Å¡t. 35526-6109/2004), K-II-30d/c-1/158
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiÅ¡e v Dobračevi, K-II-30d/c-1/162
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za spremembo vodnega dovoljenja - Zajetje za individualno vodooskrbo in sanitarno rabo v turističnem objektu v vasi Libeliče (Å¡t. 35526-17817/2004), K-II-30d/c-2/147
 • SADNIKAR, J. 2010: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za spremembo vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo stanovanjskih hiÅ¡ in gospodarskih poslopij v vasi Vič, januar 2009
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Inženirsko - geoloÅ¡ko mnenje o stabilnosti parcel 1034/4 in 1034/5 v Kamniku, K-II-30d/c-7/64
 • SADNIKAR, J. 2010: Inženirsko geoloÅ¡ko mnenje o stabilnosti parcel 206/2 in 206/3, k.o. Palovče v Palovčah, K-II-30d/c-7/64
 • SADNIKAR, J. 2010: Končno poročilo o hidrogeoloÅ¡kem nadzoru - meritvah med gradnjo AC odseka Ponikve - Hrastje, K-II-30d/c-7/34
 • SADNIKAR, J. 2010: Letno poročilo o monitoringu podzemnih voda na območju meÅ¡alnice engob in glazur Tondach v Križevcih (2009), K-II-30d/c-2/135
 • SADNIKAR, J. 2010: Minimalno HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote vodni vir INŽ-1/10, K-II-30d/c-22/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Minimalno HG poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote vodni vir INŽ-1/10 (s črpalnim poskusom), K-II-30d/c-23/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev dovoljenja za neposredno rabo vode, Vodni vir Arh, K-II-30d/c-1/153
 • SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja  (Janez Å pik), K-II-30d/c-10/64
 • SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote - Vodni vir HV-1/10, K-II-30d/c-5/28
 • SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote vodni vir Jankovec VJ-1/10, K-II-30d/c-4/141
 • SADNIKAR, J. 2010: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote, vodni vir M-1/10 (s črpalnim poskusom), K-II-30d/c-24/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo geomehanskega nadzora v času gradnje - objekt GEN Energija, I-II-30d/c-3/2
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti in inženirsko geoloÅ¡kih razmerah za območje individualne gradnje na parc.Å¡t. 421 k.o. Hotič,  občini Litija, K-II-30d/c-6/136
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti in inženirsko geoloÅ¡kih razmerah za območje individualne gradnje na parc.Å¡t. 423 k.o. Hotič,  občini Litija, K-II-30d/c-13/313
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje individualne gradnje na parc.Å¡t. 720/2 in 722/6, k.o. Godič, v občini Kamnik, K-II-30d/c-45/37
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje novogradnje na parc.Å¡t, 183/1 in 183/2, k.o. Zgornji Tuhinj v občini Kamnik, K-II-30d/c-3/129
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2006
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2007
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2008
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o HG meritvah v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit, leto 2009
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o hidrogeoloÅ¡kih meritvah na področju Belinke - Kemostik v Kamniku za leto 2009
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o hidrogeoloÅ¡kih značilnostih območja lokacije čistilne naprave DraÅ¡iči, K-II-30d/c-2/50
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o izvedbi kaROTažnih meritev v vrtini TÄŒ-1/10 izvrtane na Stari Vrhniki, K-II-30d/c-3/50
 • SADNIKAR, J. 2010: Poročilo o zmožnostih ponikanja meteornih vod ob objektu GEN-energija, K-II-30d/c-13/321
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Predlog vodovarstvenih območij za zavarovanje vodnega zajetja Krajcarica in DG poročilo za pridobitev vodnih dovoljenj za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo za zajetji Krajcarica in Vrsnik, K-II-30d/c-1/149
 • SADNIKAR, J. 2010: Program obratovalnega monitoringa podzemnih voda na odlagališču odpadkov Javornik družbe Acroni d.o.o. v Jesenicah - hidrogeoloÅ¡ki del, K-II-30d/c-10/92
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Sondažno vrtanje na območju Å¡iritve Luke Koper, Tehnično poročilo, K-II-30d/c-14/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Strokovna osnova za izdelavo črpalne vrtine S-1/10 in ponikovalne vrtine S-2/10 v Univerzitetnem rehabilitacijskem inÅ¡titutu RS Soča v Ljubljani, K-II-30d/c-12/130
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Strokovna osnova za izdelavo vrtine Marko-1/10 v Ljubljani, K-II-30d/c-6/95f
 • SADNIKAR, J. 2010: Strokovne geoloÅ¡ke osnove za izvedbo raziskovalnih vrtin INŽ-1/10 in INŽp-2/10, K-II-30d/c-17/130
 • SADNIKAR, J. 2010: Strokovne geoloÅ¡ke osnove za pridobitev dovoljenja za raziskavo za vrtanje dveh vrtin na področju parcele 275/1, k.o. ÄŒrnuče, K-II-30d/c-16/130
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Strokovne osnove za izdelavo raziskovalno črpalne vrtine VL-1/10 na območju Lipnika, K-II-30d/c-6/93
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2010: Strokovne osnove za izdelavo raziskovalno-črpalne vrtine VK-1/10 pri Lobiču, K-II-30d/c-10/93
 • SADNIKAR, J. 2010: Strokovne osnove za izdelavo vrtine V-1/09 TuÅ¡ v Ptuju, K-II-30d/c-8/111
 • SADNIKAR, J. 2010: Strokovne osnove za izdelavo vrtine V-1/10 v Ptuju, za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda, K-II-30d/c-9/111
 • SADNIKAR, J. 2010: Strokovne osnove za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Gradnja OÅ  Ljudevita Pivka na zemljiščih s parc.Å¡t. 571/4, 571/5, 567/7, 567/8 in 572/3, k.o. Krčevina pri Ptuju, K-II-30d/c-10/111
 • SADNIKAR, J. 2010: Zaključno poročilo o hidrogeoloÅ¡kem nadzoru - meritvah med gradnjo AC odseka Pluska - Ponikve, K-II-30d/c-6/134
 • SADNIKAR, J. 2010: Zapisnik o ogledu plazov in usadov na območju občine Piran - Usadi na področju lokacije parcelnih Å¡tevilk 2188 in 2189, k.o. Raven, K-II-30d/c-13/296
 • SADNIKAR, J. 2010: Zapisnik o ogledu plazov in usadov na območju občine Piran - Usadi na področju Sečovelj parcela 2363, k.o. Sečovlje ,P-II-30d/g-1/1
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2010: Kratko poročilo o izvedbi opazovalnih piezometrov na deponiji Vranoviči ,
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2011: Analiza tveganja v primeru sanacije voziščne konstrukcije na cesti R2-430/0273 in cesti R2-430/0873 od km 1+640 do km 4+860 (TržaÅ¡ka cesta) z ureditvijo križišča s PapeÅ¡ko cesto, na parcelah Å¡t.
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: Ćrpalna in piezometrični vrtini za kopališče pri Zgornji Vižingi - Tehnično in HG poročilo, K-II-30d/c-12/97
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: GeoloÅ¡ko - geotehnično poročilo o sestavi in dopustni nosilnosti tal za gospodarska objekta v Å entjurju, za nivo PGD, I-II-30d/g-1/55
 • SADNIKAR, J. 2011: GeoloÅ¡ko - geotehnično poročilo za objekt na parcelni Å¡t. 581/8, k.o. Å enturÅ¡ka gora z erozijsko ogroženostjo (investitor UroÅ¡ Zadražnik), faza PGD, I-II-30d/g-3/55
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za stanovanjski objekt investitorja Borisa Zupanca v Zgornji Besnici, I-II-30d/g-4/26
 • SADNIKAR, J. 2011: GeoloÅ¡ko poročilo o erozijski ogroženosti parcele Å¡t. 461/7, k.o. Trebeljevo ,E-II-30d/c-1/164
 • SADNIKAR, J. 2011: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne Å¡tevilke 2050/74, 2050/80, 2050/81, 2050/82, 2050/834,  k.o. Grosuplje - naselje, I-II-30d/g-1/59
 • SADNIKAR, J. 2011: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne Å¡tevilke 524/5, k.o. Žirovski vrh, faza PGD, I-II-30d/g-3/54
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2011: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne Å¡tevilke 700, k.o. LaniÅ¡e, I-II-30d/g-4/54
 • SADNIKAR, J. 2011: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju parcele Å¡t. 5116/3, k.o. 2631 Portorož za namen temeljenja in obnove poÅ¡kodovanega podpornega zidu (Å¡karpe) , I-II-30d/g-1/58
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o monitoringu podzemne vode na podlagi izdanega vodnega dovoljenja v vrtini V-5/04 v separaciji Calcit za leto 2010
 • SADNIKAR, J. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo z ugotovljenim koeficientom prepustnosti in možnostjo ponikanja meteorne vode na lokaciji parcele 191/1, k.o. GodeÅ¡ič, K-II-30d/c-12/64
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev koncesije za rabo vode iz vrtine SP-1/98 na SoriÅ¡ki planini, K-II-30d/c-4/40
 • SADNIKAR, J. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - ÄŒrpalna vrtina Vn-1/2010: v radljah ob Dravi, K-II-30d/c-1/159
 • SADNIKAR, J. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za individualno vodooskrbo za družinsko hiÅ¡o Franci Kmetič, Počakovo 16, Radeče, K-II-30d/c-2/54
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo nove stanovanjske hiÅ¡e v Lembergu, K-II-30d/c-1/166
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja - Zajetje za vodooskrbo stanovanjske hiÅ¡e s hiÅ¡nim imenom Purkart in novogradnje v Å entjanžu pri Radljah ob Dravi, K-II-30d/c-13/97
 • SADNIKAR, J. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za zajetje Jelendol, K-II-30d/c-21/65
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Zajetji za vodooskrbo vasi Modrejce, K-II-30d/c-1/158
 • SADNIKAR, J. 2011: Letno poročilo o monitoringu podzemnih voda na območju meÅ¡alnice engob in glazur Tondach v Križevcih, K-II-30d/c-3/135
 • SADNIKAR, J. 2011: Minimalno HG poročilo za pridobitev dovoljenja za rabo vode - Vodni vir Franc Levec, K-II-30d/c-3/129
 • SADNIKAR, J. 2011: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev dovoljenja za neposredno rabo vode - Vodni vir JelÅ¡a, K-II-30d/c-1/165
 • SADNIKAR, J. 2011: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote - Vodni vir M-1/10 (s črpalnim poskusom), K-II-30d/c-24/130
 • SADNIKAR, J. 2011: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja (Gorazd Bajič), K-II-30d/c-14/64
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2011: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja (Mitja Trampuž), K-II-30d/c-25/130
 • SADNIKAR, J. 2011: Poročilo hidrogeoloÅ¡kega nadzora v času gradnje bencinskega servisa TuÅ¡ Oil Ptuj, K-II-30d/c-11/111
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: Poročilo o erozijski ogroženosti in inženirsko geoloÅ¡kih razmerah za območje individualne gradnje na parceli Å¡t. 350/3, k.o. Golnik v občini Kranj, K-II-30d/c-5/59
 • ŽNIDARÄŒIÄŒ, U. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke - Kemostik v Kamniku za leto 2006: (dopolnjeno), K-II-30d/c-50/37
 • SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke - Kemostik v Kamniku za leto 2007: (dopolnjeno), K-II-30d/c-51/37
 • SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke - Kemostik v Kamniku za leto 2008: (dopolnjeno), K-II-30d/c-52/37
 • SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke - Kemostik v Kamniku za leto 2009: (dopolnjeno), K-II-30d/c-53/37
 • SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o HG meritvah na področju Belinke - Kemostik v Kamniku za leto 2010
 • SADNIKAR, J. 2011: Poročilo o izdelavi treh piezometričnih vrtin, hidrogeoloÅ¡kem nadzoru, črpalnih testih in vseh izvedenih delih za potrebe izdelave mreže opazovalnih vrtin z amonitoring onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči pri ÄŒrnomlju - dopolnitev HG poročila Območja predvidenega vpliva odlagališča Vranoviči pri ÄŒrnomlju in možnosti izvajanja monitoringa onesnaženja podzemnih vod Irgo, september 2005
 • SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geoloÅ¡ke osnove za izvedbo črpalne vrtine M-1/11, K-II-30d/c-13/64
 • SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geoloÅ¡ke osnove za izvedbo raziskovalne vrtine FILC-1/11, K-II-30d/c-11/64
 • SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geoloÅ¡ke osnove za izvedbo raziskovalnih vrtin JR-1/11 in JRP-2/11, K-II-30d/c-26/130
 • SADNIKAR, J. 2011: Strokovne geoloÅ¡ke osnove za izvedbo raziskovalnih vrtin MT-1/11 in MT-2/11, K-II-30d/g-3/47
 • SADNIKAR, J. 2011: Zapisnik o ogledu plazu nad stanovanjsko hiÅ¡o Vrhovnik, Tunjice 42a, Å¡t. parc.
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: Strokovna podlaga za izvedbo vrtin VL-1/11 in VL-2/11 v Ljubljani, K-II-30d/c-31/130
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2011: Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode v primeru izdelave vrtine na parceli 1012/1, k.o. 1723 Vič, občina Ljubljana, K-II-30d/c-30/130
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2011: Minimalno hidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih povrÅ¡in – vodni vir VZ-1/11, H-LJSAV-1/10/2011
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2011: Geotehnične raziskave tal za objekt avtoservis UroÅ¡ Tehovnik s.p., G-KO-3-10/2011
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2011: Erozijsko poročilo za območje parcele 684/6 k.o. Å kofja Loka
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2011: GeoloÅ¡ko geotehnično poročilo o sestavi in nosilnosti tal za temeljenje stavbe v Križah, I-II-30d/c-4/159
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2012: Delno poročilo o črpalnih poskusih in odvzemu vzorcev za kemijsko analizo iz opazovalnih vrtin v okviru obratovalnega monitoringa na odlagališču komunalnih odpadkov Mislinjska Dobrava ,MO-MD-1-5/12
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2012: 2. delno poročilo o črpalnih poskusih in odvzemu vzorcev za kemijsko analizo iz opazovalnih vrtin v okviru obratovalnega monitoringa na odlagališču komunalnih odpadkov Mislinjska Dobrava ,MO-MD-2-10/12
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2012: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči pri ÄŒrnomlju ,MO-VRAN-1/12
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2012: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za program obratovalnega monitoringa onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča Javornik družbe ACRONI d.o.o. v Jesenicah ,MO-ACRONI-2/12
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2012: 1. delno poročilo o zajemu podatkov iz opazovalnih vrtin v okviru obratovalnega monitoringa na odlagališču odpadkov TenetiÅ¡e ,MO-TEN-1/11/12
 • PRESTOR, J., MAVC, M., URBANC, J., FERJAN, T., BOLE, Z., HOTZL, M., SADNIKAR, J., JUVANÄŒIÄŒ, V., GOSTEÄŒNIK, A., SUPOVEC, I., TANCAR, M., VIŽINTIN, G., PETAUER, D., HITI, T., RATEJ, J., PREGL, M., JUVAN, G., ROT, M., IVAÄŒIÄŒ, B., BLAŽEKA, Ž., KOPAÄŒ, I., FEGUÅ , B., LUKAS, K. 2012: Elaborat o hidrogeoloÅ¡kih raziskavah vodnih virov na območju Pomurja - Sistem C ( strokovna podlaga za PGD, PZI, OPN, OPPN, PVO, CPVO in dovoljenja za rabo vode), Å¡t. projekta
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča komunalnih odpadkov Mislinjska Dobrava ,MO-MD-3-2-2013
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov in odlagališča inertnih odpadkov Vranoviči pri ÄŒrnomlju ,MO-VRAN-1/13
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za program obratovalnega monitoringa onesnaženosti podzemnih voda na območju zaprtega odlagališča Javornik družbe ACRONI d.o.o. v Jesenicah ,MO-ACRONI-2/13
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v TenetiÅ¡ah za leto 2012:  MO-TEN-2/3/2013
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: Poročilo o čiščenju piezometrov na območju odlagališča odpadkov v TenetiÅ¡ah, MO-TEN-3/5/2013
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: ÄŒetrtletno poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v TenetiÅ¡ah ,MO-TEN-4/7/2013
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: ÄŒetrtletno poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v TenetiÅ¡ah ,MO-TEN-5/10/2013
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2013: ÄŒetrtletno poročilo o obratovalnem monitoringu onesnaženosti podzemnih voda na območju odlagališča nenevarnih odpadkov v TenetiÅ¡ah ,MO-TEN-6/11/2013
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir TR-1/13, H-KAM-5-9/2013
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode na zajetju, H-ZDM-MHG-1-6/2013
 • SADNIKAR, J. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, H-Kam-HG-4-6/2013
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, H-ROD-2-1072013
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, H-M-HG-6-6/2013
 • JUVANÄŒIÄŒ, V. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za spremembo vodnega dovoljenja, H-ROD-1-8/2013
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2013: GeoloÅ¡ko – geotehnično poročilo o izvedbi ponikovalne vrtine in geotehničnih lastnosti temeljne kamnine na lokaciji Komunala ÄŒrnomelj, G-ÄŒR-1-7/13
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2013: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi tal na lokaciji podjetja Vistra d.o.o., Groblje 3A, Domžale, G-DO-1-8-13
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2013: Erozijsko poročilo za območje parcel 171/2 in 171/5 k.o. KoÅ¡iÅ¡e, EP-K-4-11-2013
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2013: GeoloÄ‘Å¡ko – geotehnično poročilo o izvedbi ponikovalne vrtine in geotehničnih lastnostih temeljne kamnine na lokaciju Komunala ÄŒrnomelj, G-ÄŒR-1-7/13
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J., JUVANÄŒIÄŒ, V. 2013: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz vodnjaka ZgV-2/07, K-II-30d/c-12/97
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Strokovne geoloÅ¡ke osnove za izvedbo ponikovalne vrtine FILC-2/14 ,SO-FILC-1/10/2014
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Projekt ponikovalne vrtine FILC-2/14
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, Gostišče Krpan, Grosuplje ,HG-GRO-1-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Preliminarno poročilo o črpanju v vodnjakih V-1 in V-2 na lokaciji Grlava 1, med naseljem Grlava in KriÅ¡tanci, občina Ljutomer ,H-LJUGRL-1-5/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Rudarski načrt za izvedbo vodnjakov na lokaciji podvoz  Grlava 1 med naseljem Grlava in KriÅ¡tanci, občina Ljutomer ,RN-LJUGRL-1-4/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o izvedbi vodnjakov in črpalnem poskusu na lokaciji podvoz Grlava 1 med naseljem Grlava in KriÅ¡tanci, občina Ljutomer ,HG-LJUGRL-2-7/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-KAM-2-8/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir P-1/14, H-KAM-8-5/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J., JUVANÄŒIÄŒ, V. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo – Zajetje Prežil, H-MU-2-7/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J., JUVANÄŒIÄŒ, V. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo – Zajetje na S. Antonu, H-RD-2-7/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem vode, TEH-GRO-1-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir Osrečki-1/08, H-VP-1-5/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-VP-1-5/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-KAM-LAP-2-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročćilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-KAM-9-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa, HG-KOM-1-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-GRO-1-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa, HG-TAC-1-11/2014
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za oskrbo s pitno vodo – Zajetje Dobnik, H-ROD-2-7/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o izvedbi črpalnega preizkusa, ÄŒP-HOR-1-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-GRO-1-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-GRO-1-11/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote – vodni vir TR-1/13, H-KAM-5-4/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: GeoloÅ¡ko poročilo o erozijski ogroženosti za območje Novi trg v Kamniku
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele Å¡t. 2109
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: GeoloÅ¡ko-geomehanski elaborat in predlog sanacije za plaz v Grajski vasi, P-GV-1-2/2014
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele 1013/1 k.o. Å entruÅ¡ka gora, EP-KRV-1-7/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele 113/1
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje novogradnje na prac. Å¡t. 151/1 k.o. Bistričica v občini Kamnik, EP-KAM-BI-1/4/2014
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih temeljnih tal na območju preoizvodne hale Plastenka, G-Rad-1-3/2014
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Geotehnično mnenje o stabilnosti objakta na naslovu Zgornji Tuhinj 16, G-ZT-1-1/14
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., SADNIKAR, J. 2014: InženirskogeoloÅ¡ko in geomehansko poročilo o pogojih temeljenja, G-PL-2-12/2014
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Erozijsko poročilo za območje parcele 234, 260/2 k.o. Blagovica, EP-BI-8-12/14
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., SADNIKAR, J. 2014: Poročilo o erozijski ogroženosti za območje nadomestne gradnje na prac. Å¡t. 1642/18 k.o. IÅ¡ka vas v občini Ig, EP-IV-1-7/2014
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2014: GeoloÅ¡ko poročilo o erozijski ogroženosti in stabilnosti brežine za območje Mali Lipoglav 82, 1293 Å marje Sap, EP-Lip-1-3/14
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2014: Geotehnično poročilo o sestavi in lastnostih temeljnih tel na zemljišču s parc. Å¡t.
 • GEOZS, GEOKO, GEORAZ, IEI. 2015: Ocena stanja podzemnih vod reke Mure na območju DPN HE Hrastje Mota, J-II-30d/b-7-6/244-e
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., SADNIKAR, J. 2015: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-R-6-11/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Tehnično poročilo o objektih in napravah za zajem podzemne vode, TEH-MAR-1-7/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A. 2015: HidrogeoloÅ¡ko poročilo za pridobitev vodnega dovoljenja, HG-MAR-1-7/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Geotehnične raziskave tal za objekt »Turistični center Hipri«, G-Kr-1-6/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Erozijsko in geotehnično poročilo za območje parcel 979/2 in 979/31 k.o. Lom pod Storžočem, EP-Kam-7-10ZD/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Geotehnično poročilo o sestavi in geotehničnih lastnostih tal za objekt Tark d.o.o., G-Kom-1-12/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko in geotehnično poročilo za območje parcele 358/4 k.o. Kovor, EP-Tr-1-11/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Geotehnično poročilo za področje prac. Å¡t. 860/4 in *152 k.o. Žirovski Vrh, G-Žiri-2-10/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 669/2 in 573 k.o. Godič, EP-Kam-BZ-1-5/15
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 607/9
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., SADNIKAR, J. 2015: GeoloÅ¡ko – geotehnično poročilo za temeljenje objekta, G-TR-3-4/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 665 k.o. ÄŒrna, EP-3-4/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 669/2 in 573 k.o. Godič, EP-Kam-BZ-1-15
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za področje parc. Å¡t. 860/4 in *152 k.o. Žirovski Vrh, EP-NM-11-Žiri/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcel 75/4 k.o. Nevlje, EP-5-9/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Geotehnične raziskave tal za objekt sanitarij v Marini Izola, G-Iz-5-4/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Geotehnično poročilo o dopustni obremenitvi temeljnih tal na lokaciji parcelne Å¡tevilke 253/7 k.o. Vodice, faza PGD, G-Tr-4-11/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcel 94/3, 95/6, 95/8 k.o. 2148 Senično, EP-MR-6-10SV/2015
 • JUVANÄŒIÄŒ, V., SADNIKAR, J. 2015: Poročilo o erozijsko ogrožensti ter inženirsko geoloÅ¡kih in hidrogeoloÅ¡kih razmerah za območje individualne gradnje na parceli Å¡t. 145/3 k.o. MoÅ¡e v občini Medvode, EP-MOÅ -1-1/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Geotehnične meritve na JovorniÅ¡ki poti v Postojni, G-Po-3-11/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: GeoloÅ¡ko – erozijsko poročilo za območje parcele 564/94, EP-1-5/2015
 • SADNIKAR, J., GOSTEÄŒNIK, A. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcel 1086/2 in 1084/1 k.o. Kamnik, EP-Kam-7-10ZD/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za območje Novi trg v Kamniku, EP-KAM-2-3/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2015: Erozijsko poročilo za območje parcele 665 k.o. ÄŒrna, EP-3-4/2015
 • GOSTEÄŒNIK, A., SADNIKAR, J. 2016: HidrogeoloÅ¡ko poročilo o monitoringu podzemne vode za leto 2015: na podlagi izdanega vodnega dovoljenja v vrtini LAP-1/13 za cvetličarno Lap v Kamniku. Arhiv. Å¡t. MO-lap-1-1/