Geofizikalna karotaža je metoda ugotavljanja sprememb litologije v podpovršju med vrtanjem ali po že izvedenem vrtanju kot komplementarna raziskovalna tehnika za določevanje optimalne višine filtrskih cevi ali kot detajlno kartiranje izvrtane vrtine na podlagi geofizikalnih parametrov. Iz terenskega vozila spustimo sondo na dno oziroma tarčno globino nezacevljene vrtine. Sonda oddaja podatke po metodi »wireline« v centralni računalnik. Preko grafičnega vmesnika spremljamo, analiziramo, procesiramo podatke o formacijah v realnem času. V kasneje podatke obdelamo za potrebe analize in interpretiramo. V sklopu geofizike vam ponujamo sledeče oblike karotažnih meritev:

  • Laterolog
  • Električna karotaža 16”, 64”
  • spontani potencial SP
  • upornost tekočin
  • Caliper
  • Merjenje odklona vrtine
  • Naravni Gamma
  • vzorčenje vode po globini

Click here to add your own text