Dovoljenja za raziskave podzemnih voda je po zakonu potrebno pridobiti za vrtine globine 30 metrov in več. Naše podjetje vam v sklopu izvedbe rudarskega načrta nudi svetovanje in pripravo dokumentacije za pridobitev rudarskega načrta za vrtine poljubnih globin. Poleg vodenja projekta vam nudimo tudi celostni hidrogeološki nadzor vrtanja in izvedbe vrtin. Sistem geosonda izkorišča naravni geotermalni gradient v kamnini s kroženjem medija v cevi med kolektorjem in toplotno črpalko. Zajeto toploto nato lahko uporabljamo za ogrevanje ali hlajenje stanovanjskega, poslovnega ali proizvodnega objekta. Ogrevanje objektov s toplotno črpalko in sistemom geosond je trajnostno in eno najbolj okolju prijaznih načinov pridobivanja energije.