Geomehanski elaborat-študij je sestavni del vodilnega načrta s strokovnega področja geologije in geotehnike. Na podlagi raziskave, z namenom preprečevanja negativnih učinkov terena na izvedbo novogradnje, kot so plazenje in nekontrolirano pogrezanje na območju novogradnje in izdelamo študijo kjer preučimo ključne lastnosti sestave tal.

Pred samo gradnjo preučimo širšo sliko področja in na podlagi opravljenih raziskav podamo mnenje in smernice za temeljenje in reakcije temeljnih tal.

-Z geomehanskim vrtanjem na jedro ugotavljamo vrsto tal, geološke in geotehnične lastnosti tal v profilu in/ali višino podzemne vode. 

-Za nizke gradnje in preiskave deformacijskih modulov temeljnih tal nudimo preiskave s krožno obremenilno ploščo skladno z TSC 06.720 : 2003

V tem sklopu ponujamo cenovno ugodno in strokovno dovršeno inženirsko-tehnično svetovanje in podlage pri načrtovanju geotehničnih del.