Naše podjetje vam izdela celostno hidrogeološko oceno območja za raziskave podzemne vode, koncesije, možnosti ponikovanja in črpanja, obratovalnega monitoring ter vpliva čistilnih naprav na podzemne vode po ugodnih cenah. Svetujemo ter nudimo kompletni hidrogeološki inženiring. Na podlagi terenskega ogleda ocenimo obstoječo situacijo, definiramo problem ter izvedemo vsa potrebna raziskovalna dela. Pridobljene podatke ustrezno ovrednotimo in analiziramo. Na podlagi rezultatov izdelamo strokovno hidrogeološko poročilo, ki se predloži prošnji za pridobitev koncesije ali vodnega dovoljenja. Vsa izdana poročila vsebujejo hidrogeološki žig s strani pooblaščenega inženirja in grafične povzetke in interpretacije rezultatov, ki jih lahko prilagodimo na željo naročnika. Naš glavni cilj je zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe v skladu z zakonodajo in okoljskimi cilji.