Na podlagi inženirsko geološkega kartiranja vam izvedemo stabilnostno študijo karakteristik hribine in opredelimo potencial plazenja. V primeru izpadanja večjih kamnitih blokov določimo potencialno nevarna žarišča ter na podlagi rezultatov frekvence in karakterističnih blokov predlagamo smernice za ustrezne ukrepe. Prav tako vam lahko izdelamo predlog izvedbenega načrta za sanacijo obcestne brežine in zalednega pobočja. Naš elaborat izdelamo skladno s smernicami za potrebe izdelave:

– katastrskega elaborata.

– varnostnega načrta.

Na osnovi geološkega kartiranja se je lahko opredelimo na naslednje možne sanacijske ukrepe:

  • odstranitev ali pritrditev (sidranje) labilnih blokov;
  • namestitev visoko natezne sidrane mreže v neposrednem zaledju obcestnih brežin;
  • dimenzioniranje podajno lovilnih sistemov.