Matematični model podzemne vode je prostorski način prikazovanja toka in simulacij transporta onesnaževal v različnih scenarijih. Modeliranje podzemne vode je pomembna metodologija pri ugotavljanju vplivov na režim toka in utemeljevanje odločitev vodnega gospodarstva. Dobro kalibriran konceptualni matematični model toka podzemne vode je največkrat potreben z namenom ugotavljanja in napovedovanja transporta onesnaževal in poizvedbah o razpoložljivih količinah. Postavljen model je tudi orodje za ocenjevanje človeškega vpliva na naravno stanje podzemne vode in predstavlja ključno in stroškovno ugodno podlago za načrtovanje in revidiranje projektiranih posegov in ukrepov. V podjetju Geoko d.o.o. imamo številne projektne izkušnje z izdelovanjem in analizo matematičnih modelov podzemne vode in razumevanje spreminjanja gladin, analize izdatnosti in toka podzemne vode. Pri izdelavi modela se opiramo na klimatske pogoje (padavine, evaporacija in tok površinskih vod), geološkega in topološkega okvirja ter informacije iz vrtin in opazovalnih vodnjakov.