Za potrebe toplotne črpalke, namakanja, monitoringa, ponikanja vam v sklopu s hidrogeološkimi raziskavami nudimo projektiranje, izvedbo, nadzor in svetovanje pri izvedbi vsakovrstnih vrtin, vodnjakov in/ali piezometrov vseh globin.

S temi geotehničnimi objekti je v naslednjem koraku možno izdelati optimalni hidrogeološki model območja na podlagi katerega se optimalno določi mikrolokacijo in globino vrtine/vodnjaka. Prav tako vam pomagamo pri konstruiranju vrtin, vodnjakov in/ali piezometrov. V tem sklopu vam nudimo nadzor spuščanja črpalke, priprava potrebne dokumentacije.

Lokacijo predvidenega posega pridobimo s strani naročnika in jo primerjamo z arhivskimi podatki o geoloških lastnostih širšega območja. Informacije o pridobimo iz različnih kart in arhivskih podatkov. Na podlagi izbranih podatkov in terenskega ogleda nudimo določanje natančnih mikrolokacij geotehničnih objektov z namenom zagotavljanja optimalne izdatnosti ali optimalne količine ponikanja.

Nadzor opravljamo med fazo vrtanja kjer izberemo najboljšo metodo vrtanja in optimalno opremo glede na geološko situacijo. Prav tako med vrtanjem spremljamo in katalogiramo spreminjanje struktur v prevrtanem profilu. Premer vrtanja prilagajamo glede na zahteve naročnika.

Izvrtano vrtino opremimo z vgradnjo filtrskih cevi na ključnih višinah v geotehničnem profilu, ki imajo certifikat za pitno vodo. Prostor med zacevljeno vrtino in stenami vrtanja je zapolnjen s filtrskim zasipom, ki služi za prečiščevanje vode predno ta vstopi v vodnjak. Zgornji deli vrtine so zabetonirani in po potrebi izolirani, da ne prihaja do onesnaževanja podzemne vode iz površine. Skozi celoten čas izvedbe so naše storitve usmerjene v strokovni nadzor, monitoring in koordinacijo s strani izkušenega hidrogeologa.

Črpalne teste izvajamo z namenom ugotavljanja transmisivnosti in koeficienta prepustnosti. Test izvajamo z uporabo potopne črpalke z nastavljivo kontrolo pretoka. Na podlagi testov podamo oceno o maksimalni količini zajemanja podzemne vode iz vodnjaka.

Prav tako ponujamo izvedbo ponikovalnega testa za potrebe odvajanja meteorne vode iz utrjenih površin kot so strehe in parkirišča/dvorišča.