Dejavnosti in področja delovanja:

 • HIDROGEOLOGIJA - raziskave
 • ZAŠČITA VODNIH VIROV - VODOVARSTVENA OBMOČJA - strokovne podlage
 • INŽENIRSKA GEOLOGIJA - raziskave
 • GEOTEHNIKA in GEOMEHANIKA
 • VRTINA, VODNJAK, PIEZOMETER - projektiranje in izvedba
 • KAROTAŽA - meritve v vrtinah
 • VODNO DOVOLJENJE - strokovne podlage za pridobitev
 • KONCESIJSKA DOKUMENTACIJA - pridobitev
 • MONITORING PODTALNICE
 • MATEMATIČNI MODELI - onesnaženja toka podzemnih voda
 • DEPONIJE - ODLAGALIŠČA ODPADKOV
 • POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE - PVO
 • OKOLJSKO POROČILO
 • REVIZIJE PVO PROJEKTOV
 • MINIMALNO HIDROGEOLOŠKO POROČILO - izvedba
 • PROGRAM OKOLJSKEGA MONITORINGA
 • PRESOJA in ANALIZA TVEGANJA ZA PODTALNICO
 • GEOLOŠKA POROČILA in EKSPERTNA MNENJA
 • PROJEKTIRANJE in IZVEDBA RAZISKAV
 • RUDARSKI PROJEKT - izvedba

GEOKO geološke raziskave d.o.o.,

Šutna 33

1240 KAMNIK

SLOVENIJA

Tel.: 01 / 831-94-59

Faks: 01 / 831-94-58

email: info@geoko.si

MATIČNA ŠTEVILKA: 5499143

DAVČNA ŠTEVILKA: 93682000 

 

mag. Josip Marko Sadnikar univ. dipl. inž. geol.

GSM: 041 654 577 

 

Vojko Juvančič

GSM: 041 637 957 

 

NAŠI POSLOVNI PARTNERJI:

 • BOODE
 • Fimap - DMW
 • Aquathin
 • GTC Kappelmeyer GmbH