Naše podjetje vam lahko pripravi potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega ali vodnega dovoljenja. Izdelujemo kvalietna poročila, elaborate, podajamo hidrogeološko oceno in mnenje o nosilnosti temeljnih tal za postavitev objekta ali umestitev ukrepov.

V razširjeni ponudbi tako ponujamo: