Naše podjetje vam lahko pripravi potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega ali vodnega dovoljenja. Izdelujemo kvalietna poročila, elaborate, podajamo hidrogeološko oceno in mnenje o nosilnosti temeljnih tal za postavitev objekta ali umestitev ukrepov.

V razširjeni ponudbi tako ponujamo:

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *