Entries by Geoko Administrator

,

Well logging system for sale

Geophysical well logging is a geophysical method of indirest investigation of the subsoil lithological composition. Well logging can be performed during the drilling process or as complementary technique after the completion for casing interval determination and detailed lithological correlations. We are selling a fully equiped mobile »Wireline« well logging system with the following techniques. Laterolog […]

,

Izdelava geoloških poročil, elaboratov in mnenj

Naše podjetje vam lahko pripravi potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega ali vodnega dovoljenja. Izdelujemo kvalietna poročila, elaborate, podajamo hidrogeološko oceno in mnenje o nosilnosti temeljnih tal za postavitev objekta ali umestitev ukrepov. V razširjeni ponudbi tako ponujamo: Geološki elaborat o erozijski ogroženosti Rudarski načrt Geološki in geomehanski elaborat Izhodiščna poročila Strokovne osnove pri izvedbi deponij […]

,

Uporaba navidezne resničnosti v fazah projektiranja v inženirski geologiji

Študija varnosti pred padajočim kamenjem na državni cesti RT-912/7302 Zali Log- Davča med km 0.204 in km 0.290. Matic Rifl mag. inž. geol. mag. Josip Sadnikar, univ. dipl. inž. geol. Geoko d.o.o. Šutna 33, 1241 Kamnik. Povzetek Zametki navidezne resničnosti se poleg njihove že ustaljene uporabe za vizualizaicjo uporabljajo tudi znotraj projektantske implementacije posega v […]